Najnowsze wpisy

programy lojalnosciowe hoteli programy lojalnosciowe Ludzie grający w Mafię
Udostępnij:

Psychoterapia Poznawczo-Behawioralna: Skuteczne Narzędzie w Poprawie Zdrowia Psychicznego

Odpowiemy na pytania:

Co to jest terapia poznawczo behavioralna? Czym jest psychoterapia poznawczo-behavioralna? Co to cognitive–behavioral therapy? Co to CBT?

Psychoterapia poznawczo-behawioralna (z angielskiego: cognitive–behavioral therapyCBT) to jedna z najczęściej stosowanych form terapii, skoncentrowana na identyfikowaniu i zmienianiu myśli oraz zachowań, które mogą prowadzić do problemów psychicznych. Jest to podejście oparte na założeniu, że nasze myśli, uczucia i zachowania wzajemnie wpływają na siebie, i że zmiana tych wzorców może prowadzić do poprawy zdrowia psychicznego i emocjonalnego.

CBT jako psychoterapia poznawczo behavioralna

Czym Jest Psychoterapia Poznawczo-Behawioralna?

CBT koncentruje się na dwóch głównych obszarach pracy: poznawczych (myślenie) i behawioralnych (zachowanie). Terapeuci poznawczo-behawioralni pomagają pacjentom zidentyfikować i zrozumieć negatywne wzorce myślenia i zachowania, które mogą przyczyniać się do ich problemów psychicznych, a następnie uczą ich nowych strategii radzenia sobie i zmiany tych wzorców.

Podstawowym celem CBT jest pomóc pacjentom zidentyfikować i zmienić negatywne przekonania, myśli i przekonania, które prowadzą do niepożądanych uczuć i zachowań. Poprzez naukę nowych umiejętności radzenia sobie, terapia poznawczo-behawioralna umożliwia pacjentom lepsze radzenie sobie ze stresem, depresją, lękiem, uzależnieniami i innymi problemami psychicznymi.

Jak Stosować Psychoterapię Poznawczo-Behawioralną?

 1. Ocena i Planowanie: Pierwszy krok w PPB to ocena problemów i ustalenie celów terapeutycznych. Terapeuci pracują z pacjentami, aby zidentyfikować negatywne wzorce myślenia i zachowania oraz określić cele, na których będą pracować podczas terapii.
 2. Edukacja i Uświadamianie: Terapeuci edukują pacjentów na temat roli myśli i zachowań w ich problemach psychicznych. Pomagają one zrozumieć, jak negatywne myśli mogą prowadzić do negatywnych uczuć i zachowań, oraz jak zmiana tych myśli może prowadzić do poprawy stanu psychicznego.
 3. Techniki Pozytywnego Myślenia: Terapeuci nauczą pacjentów technik, które pomogą im zidentyfikować i zmienić negatywne przekonania i myśli, które utrzymują ich problemy psychiczne. Mogą to być techniki takie jak odwracanie myślenia, analizowanie dowodów czy testowanie hipotez.
 4. Trening Umiejętności Radzenia Sobie: CBT obejmuje również trening umiejętności radzenia sobie, takich jak techniki relaksacyjne, trening rozwiązywania problemów czy komunikacja interpersonalna. Celem jest nauczenie pacjentów skutecznych strategii radzenia sobie ze stresem i negatywnymi emocjami.
 5. Zachowania Korygujące: Terapeuci pomagają pacjentom w identyfikowaniu i zmianie negatywnych zachowań, które mogą przyczyniać się do ich problemów psychicznych. Mogą to być zachowania unikania, izolacji społecznej czy szkodliwe nawyki.

Zalety Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej

 • Skuteczność: CBT jest jednym z najbardziej skutecznych podejść do leczenia różnych problemów psychicznych, w tym depresji, lęku, zaburzeń odżywiania i uzależnień.
 • Krótkoterminowość: CBT jest zwykle terapią krótkoterminową, co oznacza, że ​​pacjenci mogą zobaczyć poprawę w swoim stanie psychicznym w stosunkowo krótkim czasie.
 • Nauka Umiejętności Radzenia Sobie: CBT skupia się na nauce konkretnych umiejętności radzenia sobie z problemami psychicznymi, co pozwala pacjentom na aktywne uczestnictwo w swoim procesie leczenia.
 • Dostępność: CBT jest szeroko dostępna i stosowana na całym świecie, co oznacza, że ​​pacjenci mogą mieć łatwy dostęp do tego rodzaju terapii.

Dla Kogo Jest Psychoterapia Poznawczo-Behawioralna?

CBT może być skutecznym narzędziem dla osób zmagających się z różnymi problemami psychicznymi, w tym depresją, lękiem, zaburzeniami odżywiania, uzależnieniami i traumą. Może być stosowana zarówno u dzieci, dorosłych, jak i osób starszych.

Jak Zacząć Psychoterapię Poznawczo-Behawioralną?

 1. Znajdź Terapeutę: Skontaktuj się z wykwalifikowanym terapeutą poznawczo-behawioralnym, który pomoże Ci zidentyfikować i rozwiązać Twoje problemy psychiczne.
 2. Przeprowadź Wstępną Oceny: Na pierwszej sesji terapeutycznej omówisz swoje problemy i cele terapeutyczne z terapeutą.
 3. Rozpocznij Terapię: Rozpocznij regularne sesje terapeutyczne, podczas których będziesz pracować z terapeutą nad zmianą swoich myśli i zachowań.
 4. Kontynuuj Praktykę: Po zakończeniu terapii kontynuuj praktykę nabytych umiejętności radzenia sobie z problemami psychicznymi w codziennym życiu.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna może być skutecznym narzędziem w poprawie zdrowia psychicznego i emocjonalnego. Dzięki swojemu podejściu skoncentrowanemu na zmianie myśli i zachowań, może pomóc pacjentom w radzeniu sobie z różnymi problemami psychicznymi i osiągnięciu większej równowagi i harmonii w życiu.